Bondegårds-camping: Gå videre til undersiderne, se oppe i toppen af siden, eller her under.

Bondegårdscamping - Er Camping af max 3 enheder på landejendommen i tilknytning med bygningerne.

 OBS: Pladser under ordningen Bondegårdscamping er UNTAGET  BEK nr 319 af 28/03/2019 (Campingreglementet)  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208377

 §1 stk. Stk. 10: Stk. 10. Bekendtgørelsen omfatter ikke 3) arealer, der anvendes til opstilling af maksimalt tre campingenheder i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom (bondegårdscampering)

En Bondegårdscamping til max 3 enheder på en landbrugsejendom, kræver ikke godkendelse, eller tilladelse fra kommunen.

Vejledning om Campingreglementet 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132484

VEJ nr 62 af 30/06/2010 

3. Campering, der er undtaget fra reglementets bestemmelserVisse former for campering er undtaget fra reglementet, og kan således finde sted uden udlejningstilladelse.

3.3. Bondegårdscampering
Bondegårdscampering kan beskrives som udlejning af et mindre areal i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom med henblik på feriegæsters opstilling af maksimalt tre campingenheder. Udlejningen er her et supplement til landbrugsdriften. Denne form for udlejningsvirksomhed er også undtaget fra reglementet. Det skal understreges, at bestemmelsen kun omfatter telte, campingvogne, campingbiler og lignende transportable konstruktioner.

Hytter er således ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen og kræver i øvrigt udlejningstilladelse efter sommerhusloven fra By- og Landskabsstyrelsen. Styrelsens praksis er meget restriktiv.

Der bør, jf. bemærkningerne i afsnit 4.1., ikke meddeles tilladelse til små campingpladser på landbrugsejendomme - heller ikke som supplement til udlejning af ferieboliger i tiloversblevne driftsbygninger eller til den traditionelle form for bondegårdsferie, hvor familien i højsæsonen »rykker sammen« og udlejer ferieværelser til turister.Nordjylland

Midtjylland

Sydjylland

Fyn og øer

Øst for Storebælt


 


 

HENVISNING TIL ANDRE SIDER - ''KOM PÅ LANDET''