Bondegårdscamping - Er Camping af max 3 enheder på landbrugsejendommen i tilknytning med bygningerne.

KONTAKT TIL HJEMMESIDEN - SE FANEBLAD - KONTAKT - I MENY - send en mail -

 OBS: Bondegårdscamping er UNTAGET  Campingreglementet

Lovgivning: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingpladser

BEK nr 319 af 28/03/2019Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser.

Stk. 10. Bekendtgørelsen omfatter ikke...... 
3) arealer, der anvendes til opstilling af maksimalt tre campingenheder i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom (bondegårdscampering),


Samt uddybet i Campingvejledningen 
VEJ nr 9426 af 02/07/2020Vejledning om campingreglementet

3. Campering, der er undtaget fra reglementets bestemmelser
Visse former for campering er undtaget fra reglementet, og kan således finde sted uden udlejningstilladelse.

3.3. Bondegårdscampering
Bondegårdscampering kan beskrives som udlejning af et mindre areal i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom med henblik på feriegæsters opstilling af maksimalt tre campingenheder. Udlejningen er her et supplement til landbrugsdriften. Denne form for udlejningsvirksomhed er også undtaget fra reglementet. Det skal understreges, at bestemmelsen kun omfatter telte, campingvogne, autocampere o.l. transportable konstruktioner.

Hytter, campingværelser, trætophytter m.v. er således ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen og kræver i øvrigt udlejningstilladelse efter sommerhusloven fra Erhvervsstyrelsen, hvis udlejningen er eller bliver erhvervsmæssig. Styrelsens praksis er meget restriktiv.

Der bør, jf. bemærkningerne i afsnit 4.1., ikke meddeles tilladelse til små campingpladser på landbrugsejendomme – heller ikke som supplement til udlejning af ferieboliger i tiloversblevne driftsbygninger eller til den traditionelle form for bondegårdsferie, hvor familien i højsæsonen »rykker sammen« og udlejer ferieværelser til turister.
                                                         Citat slut 

 

HENVISNING TIL ANDRE SIDER - ''KOM PÅ LANDET''